Facebookta Paylaş İnstagram Youtube

Mesafeli Satış Sözlemesi

 YURTİÇİ PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme  Kardeşler Koop. 189.Sok. No:1 Ayvalı Mah. / Etlik / Keçiören, 06010 / ANKARA adresinde mukim Baltacı Seyahat LTD. ŞTİ.’nin sahibi bulunduğu Baltacı Seyahat Turizm Seyahat Acentası ile aşağıda ve sözleşmeye ekli belgelerde (pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi eklenmesi şarttır) adı, soyadı, T.C kimlik numarası, telefon ve adresi yer alan müşteri arasında detaylı programı ekte bulunan tur için akdolunmuştur.

 1- SÖZLEŞME BEDELİ VE FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İPTAL KOŞULLARI

a. Müşteri, yurtdışına çıkmadan önce yurtdışı çıkış harç bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen harç bedellerinden Acenta sorumlu tutulamaz.

b. Müşteri sözleşmeden döndüğü taktirde; *Tur hareketine 45 gün kalana kadar yapılan iptallerde ödenen ücretin tamamı müşteriye iade edilir. 30 gün kalana kadar yapılan iptallerde müşteriye satış bedelinin %50’si iade edilir. 30 günden az kalana kadar yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz. Ancak eğer kişi kapora verip ön bir kayıt gerçekleştirmiş ise, her ne sebeple olursa olsun geziden vazgeçilmesi halinde söz konusu kapora VAZGEÇME TAZMİNATI olarak kabul edilir ve geri verilmez.

 c. Müşterinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak belirtmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış olarak addedilir.

d. Yurtiçi ve/veya Yurtdışı tur iptali neticesinde, iadenin onaylanması akabinde acenta misafirine 15 – 20 iş günü içinde iade yapar.

2- ULAŞIM ARAÇLARI VE KONAKLAMA TESİSLERİ

 a. Baltacı Seyahat tur programında belirtilen ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rötarlar Baltacı Seyahat Turizm’in iradesi dışındadır, sorumlu tutulamaz.

 b. Baltacı Seyahat, müşteri ile ulaşım araçları ve konaklama tesisleri arasında aracı konumundadır. Baltacı Seyahat konaklama tesisleri ve taşımacı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ulaşım araçları ve konaklama tesislerinden Baltacı Seyahat’in iradesi dışında gelişen olaylardan doğabilecek arıza, kaza ve kayıplarda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla, siyasi olay, grev, devletlerarası ilişkilerdeki değişiklikler terör, halk hareketleri, savaş ihtimali, doğal afetler, olumsuz hava şartları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden ve/veya müşterinin kusurundan dolayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden Baltacı Seyahat sorumlu tutulamaz. Gene bu çerçevede, kaynağı nedeni ve sonuçları ne olursa olsun, ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza ve kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek ek masraf ve yükümlülüklerden müstakilen ve / veya ulaşım ve konaklama kuruluşlarıyla müştereken Baltacı Seyahat sorumlu tutulamaz.

c. Tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, gezi esnasında ve otelde programda belirtilenlerin dışında alacağı ekstra yemek, içki ve program dışı hizmetler müşteri tarafından ödenecektir.

d. Seyahat süresince, başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde müşterilerimizden kaynaklanacak hasar, zarar ve kayıplardan Baltacı Seyahat sorumlu değildir.

 e. Baltacı Seyahat konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda, müşterinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak telebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Bu konuda tüm insiyatif ilgili tesisin yetkililerine aittir. Otellere varış saati kaç olursa olsun, yerleşme saati yerel saatle 14:00 ile başlar. Otellerden ayrılış saati kaç olursa olsun odaları boşaltma saati yerel saatle 12:00’dir.

3- SÖZLEŞMENİN FESHİ

• Baltacı Seyahat, kendi iradesi dışında oluşan nedenlerle veya tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak hiçbir sorumluluk taşımaksızın turları iptal etme ve hareket saatlerini, ulaşım şirketlerini, konaklama tesislerini, programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, önceden haber verme imkanı bulamasa bile, değiştirme veya yolcusunu başka acentaya devretme hakkına sahiptir. Tek veya birden fazla otel konaklamalı veya münferit organizasyonlarda ise rezervasyon yapılan oteli ve / veya  önceden haber vermek koşuluyla değiştirebilir.

• Baltacı Seyahat, mücbir sebepler nedeniyle sözleşmeyi feshettiği takdirde müşterinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri (sağlık sigorta bedelleri, uçak ve vize ödemesi hariç) ve müşteriyi borç altına sokan tüm belgeleri 30 iş günü içinde müşteriye iade eder. Baltacı Seyahat gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen turun başlamasına veya devamına engel teşkil eden; doğal afetler, olumsuz hava şartları, sis, yol engeli, grev, terör, hareketleri, halk ayaklanması, darbe ve darbe hareketleri, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, olağanüstü ve tüm mücbir sebeplerden dolayı turu iptal veya tehir edebilir. Bu durumda, tüketici tur ücretini sigortadan geri alabilir ancak tazminat hakkı yoktur. Baltacı Seyahat turu iptal ettiğini tur hareketine en geç 3 iş günü kala müşteriye bildirecektir.

 4- SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Müşteri, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 15 iş günü öncesinden Baltacı Seyahat’e niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf Baltacı Seyahat’e karşı, bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden devreden ve devralan sorumludurlar. Devreden müşterinin sağlık sigorta bedeli, uçak ve vize başvurusu yapılmışsa vize bedelleri iade edilmez. Uçaklı turda, kişi değişikliğinden dolayı oluşabilecek uçak fiyat farkları ve ekstraları yeni misafire yansıtılacaktır. Paket turu devir alan yeni müşteri vize alma hususunda kendisi sorumludur.

5- GEZİNİN İCRASI

Baltacı Seyahat, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Paket tur esnasında, Baltacı Seyahat’in sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan ulaşım ve/veya konaklama hizmetini sağlayamaması durumunda; Baltacı Seyahat paket turun devam etmesi için müşteriye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yapar ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.

 6- VİZE :

 Yurtdışı gezilerde gerekli olan vizelerin hazır olmasından müşteriler sorumludur. Baltacı Seyahat’den vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli belgelerle birlikte turun hareket tarihinden en az 30 iş gününden önce, vize ücreti müşteriler tarafından karşılanmak üzere Baltacı Seyahat’e başvurulması gerekir. Yeni vize alacaklar konsoloslukta parmak izi vermek zorundadır. Baltacı Seyahat vize işlemlerinde sadece aracı konumunda olup konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir gecikmeden ve belge eksikliklerinden doğabilecek aksaklıklardan Baltacı Seyahat kesinlikle sorumlu değildir. Baltacı Seyahat’in aldığı vizenin tarih ve içeriği müşteri tarafından kontrol edilmelidir. Tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek değişiklikler müşterilere yansıtılır ve farklar tahsil edilir. Vize müracaatları sırasında gerek duyulduğu takdirde seyahat edilen ülkenin tarafı bulunduğu Schengen Antlaşmasına taraf diğer ülkelerin konsolosluklarına da müracaat edilebilir, bu müşterilerin menfaatine vize işlemlerinin olumlu neticelenmesine yöneliktir. Vize alınamaması durumunda işbu sözleşmedeki iptal koşulları geçerli olup bu hükümlerin belirlediğinin dışında bir iade veya tazminat söz konusu değildir. Vize alınmış olmasına rağmen, Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen veya seyahat edilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan müşterilere herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu durumdan Baltacı Seyahat’in ve/veya yetkili acentalarının sorumluluğu yoktur. Müşteri gideceği ülkeye ilişkin vizesi olduğunu beyan ederse veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirtirse, bu durumda tüm sorumluluk müşterinin kendisindedir, müşteri vize işlemlerinin gerçekleşmediğini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk müşteriye aittir.

7- BAGAJ :

Müşterilerin seyahatlerde bagaj taşıma hakları seyahat edilen ulaşım araçlarının limitine göre belirlenir. Müşteriler para, ziynet eşyaları, değerli eşyalarını, kimlik ve pasaport gibi önemli belgelerini bagajlarında taşımamalıdır, aksi takdirde oluşacak kayıp, hasar ve çalınma durumlarında sorumluluk tamamen müşteriye aittir. Ulaşım araçlarında, ilgili ve/veya resmi kuruluşlar tarafından belirlenen bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Seyahat esnasında kaybedilen değerli eşya ve pasaport, kimlik, uçak bileti vb. belgelerle ilgili olarak doğan masraflardan Baltacı Seyahat sorumlu tutulamaz.

8- ZORUNLU SEYAHAT SİGORTASI :

 Baltacı Seyahat, paket tur kapsamında taahhüt ettiği hizmetlerin (acentanın iflası kapanması ve/veya devredilmesi de dahil olmak üzere) verilmemesinden kaynaklanacak sorumluluklarını karşılamak maksadıyla, zorunlu paket tur sigortası özel ve genel şartları çerçevesinde sigorta ettirmiştir. Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını ve her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirebileceği hususu kendisine hatırlatılmıştır.

9 DİĞER HÜKÜMLER

a. Turların gün süreleri takvim gününe göre verilmiştir. Başlangıç ve bitiş günleri günün hangi saati olursa olsun turun gün sayısını belirler.

 b. Gümrüklerde formaliteler ile ilgili olarak giriş ve çıkışlarda yolcuların pasaportlarını, nüfus cüzdanlarını yanında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden doğması muhtemel problem ve buna bağlı gecikme ve iptallerden müşteriler sorumludur. Bu durumda yolcu seyahatle ilgili tüm haklarını kaybeder.

 c. Tura katılan 18 yaş altındaki yolcuların ebeveynlerinin biri yoksa, noterden onaylı muvafakatname gereklidir. Ebeveynler boşanmış ise çocuğun velayetini gösteren belge ibrazı gerekmektedir.

 d. Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. veya 4. Kişi olarak katılmaları halinde uygulanır. 3 yaşına kadar bebeklerden ilgili ulaşım araçları ve konaklama tesislerince talep edilenler dışında ücret alınmaz. Ancak otelde yatak ve ulaşım araçlarında yer işgal ederse tam bedel alınır.

 e. Müşterilerin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

f. Bu sözleşme müşteriye verilecek hizmetin kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Fatura ve makbuz yerine geçmez, tur bedelinin ödendiği anlamına gelmez.

 g. Baltacı Seyahat’in hazırlamış olduğu programları, aracı olarak bu turları kendi gruplarına veya münferit müşterileri, arkadaşlarına satan kişi veya aracılar kurumlar misafirlerine tur detayları ile birlikte bunların dışında bildirmiş ve satmış olduğu hizmet veya hizmetleri tam olarak tur sağlayıcısına bildirmekle yükümlüdür. Yanlış veya eksik bilgilendirmelerden, eksik alınan ücretlerden vs… gibi müşteriyle operatörü zor duruma düşürebilecek durumlardan dolayı aracı olan kişi, kişiler veya aracı olan kurum sorumludur. Baltacı Seyahat bu durumdan sorumlu tutulamaz. Doğabilecek zararı aracı olan kurum, kişi veya kişiler karşılamakla yükümlüdür.

h. Sözleşmede adı bulunan geziye katılacak kişiler, kayıt işlemleri başkası tarafından yapılmış ve imzalanmış olsa dahi, sözleşme maddelerini, okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

 i. Bu sözleşmenin doldurulması esnasında yapılabilecek hatalardan Baltacı Seyahat hiçbir sorumluluk kabul etmez. Dolayısıyla bu sözleşmeyi teslim alan kişinin özellikle tarihleri ve diğer tüm detayları incelemesi gerekir.

 j. İşbu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların halinde İSTANBUL ve ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 k- İşbu sözleşme 5 (Beş) sayfa ve ek program olarak tanzim edilmiş olup; tarafların hür iradesi ile ve tüm maddelerini okunarak Ekteki detaylı programı içeriğine uygun olarak tanzim ve müzakere edilmiş ve imza olunmuştur.

 10- SORUMLULUK

 Yukarıdaki koşulları şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına da okudum ve kabul ettim. Paket tur sözleşmesinin ve ekindeki, tur kayıt formunun, tur programının ve makbuzun birer örneğini şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına teslim aldım.

 

 

NOTLAR : LÜTFEN OKUYUNUZ !!!

 1. Baltacı Seyahat, gerekli gördüğü durumlarda; tur güzergâhını içeriği aynı kalmak koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Şehir tanıtım turları şehre varış saatine göre bir sonraki gün gerçekleştirilebilir.
 2. Programda belirtilen bütün sabah, öğle ve akşam yemeği servisleri gerekli görüldüğü durumlarda acentenin belirlediği restoranlarda verilebilir.
 3. Baltacı Seyahat, kategorisi aynı kalmak kaydıyla rezervasyon opsiyonlarına göre ( müsaitlik durumuna göre) otel isimlerini ve otel yerlerini (şehir/bölge gibi) değiştirme hakkını saklı tutar.
 4. Tur iptali katılımcıdan kaynaklı olursa, Katılımcı Tura katılamayacağını en geç 15 gün öncesinden Acentaya bildirilmelidir. Mücbir sebeplerin dışındaki tur iptallerinde iade yapılmamaktadır, mücbir sebeplerin ispatlanması gerekir. İadenin onaylanması akabinde acenta misafirine 7-10 işgünü içinde iade yapar.
 5.  Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/günler dışında rehberin/acentanın uygun gördüğü başka bir günde yapılabilir.
 6.  Yol üzerinde yapılan ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, mola yerinde beklemeyi kabul ederek tura katılmışlardır. Misafirler grupla buluşma yer ve saatine uymayı kabul eder. Uymaması halinde, rehberin/acentanın uygulayacağı kurallar ve işlemlerden dolayı karşılaşabileceği durumlardan acenta ve rehber sorumlu olmayacaktır.
 7.  Hava koşullarından kaynaklı ve yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından Baltacı Seyahat sorumlu tutulamaz.
 8. Tur sırasında unutulan, kaybolan, çalınan eşyalardan Baltacı Seyahat sorumlu değildir.
 9.  Programda ekstra olarak belirtilen geziler yeterli katılım olmaması halinde yapılamayabilir. Turların yapılamamasından Baltacı Seyahat sorumlu tutulamaz.
 10. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması mecburidir. Paket tura katılacak sayının yeterli olmaması durumunda 7 gün öncesinden tur iptali tüketiciye bildirilir.
 11.  Turlarımızda; rehberimizin belirlediği tur kalkış ve varış saatlerine, buluşma yerlerine misafirlerimizin riayet etmesi gerekmektedir. Kurallara uyulmadığı taktirde, yaşanabilecek program gecikmelerinden, programların yapılamamasından ve de tur gecikmesine neden olan kişilerin gruba yetişemediği ve tur grubunu kaybettiği durumlardan acentamız, rehberimiz ve tur görevlilerimiz sorumlu tutulamaz.
 12. Turlarda kullanılacak olan araçlarımız kişi sayısına göre olmaktadır. Poyraz, Volkswagen, Crafter,Man Tge,Ford Transit araçlardır.
 13.  0-2 yaş bebekler ücretsizdir, koltuk verilmez. 3 yaş itibari ile tüm çocuklar için koltuk satın alınması zorunludur. 3 yaş ve üstü çocuklar için, ilgili ulaşım araçları ve konaklama tesislerince talep edilen bedeller tahsil edilir.
 14. Otobüs ile ulaşımlarda koltuk numaralandırılması sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
 15. Kesinlikle koltuk numarası garantisi verilmez.
 16. Yeterli kişi sayısına ulaşılamaması halinde, otobüs ulaşımları başka seyahat acentaları veya otobüs firmaları ile sağlanır.
 17. Firmamız gerekli gördüğü hallerde kişi sayısına göre araç kaldırma veya kaldırmama hakkını saklı tutar